Fastighetsförvaltning, förvaltning av aktier i dotterbolag och intressebolag, handel och förvaltning av värdepapper.

Gamla Visseltoftavägen 2, 283 91 OSBY
Gamla Visseltoftavägen 2, 283 91 Osby, Sverige
Företagsinformation
Daniel Malm
1