Osby Näringslivs uppdrag

 • Vår viktigaste uppgift är att bevaka näringslivsintressen och driva projekt med stort medlemsintresse.
 • Vi är remissorgan till kommunen i olika frågor. Genom vår närvaro och styrka kan vi påverka myndigheter och institutioner.
 • Vi stimulerar nätverksbyggande, t ex mellan företag själva och mellan företag och kommunrepresentanter.
 • Vi sprider information i tidningen Allt om Osby och hemsidan osby.nu.
 • Vi initierar och stöttar projekt, t ex Sydostlänken, Osby Outlet, Osby Shopping m fl.
 • Vi driver mentorverksamhet för små eller nystartade företag.
 • Vi driver ett antal viktiga näringslivsfrågor, vilket vi tror bidrar till de framgångar Osby har i Svenskt Näringslivs kommunranking.
 • Vi bidrar till god arbetskraftsförsörjning genom att påverka utbildningsutbudet i rätt riktning.

Projekt unga chefer

Lunchmöten en gång i månaden

Vår verksamhetsplan

Verksamhetsplan 2019.

Osby Näringsliv skall engagera sig i frågor och utvecklingsprojekt som gynnar näringslivet i Osby kommun och dess närhet och som underlättar för företagen och för deras anställdas i vardagen.

Vi representerar det samlade näringslivet i kommunen Bland våra ca 230 medlemmar har vi butiker, handels-, tjänste- och industriföretag, från alla delar av Osby kommun men också vissa företag i angränsande kommuner.

A  Nätverksbyggande

A.1                Lunchmöte
I syfte att stärka nätverket mellan företagen  och mellan företagen och kommunen skall vi en gång per månad bjuda in till för medlemmarna kostnadsfria frukostmöten eller företagsluncher. Vid dessa tillfällen anordnas intressanta föreläsningar med variationsrika teman och innehåll. För våren 2019 är lunchmöte planerade följande datum:

Fredagen       25 januari
Fredagen       22 februari
Fredagen       22 mars
Fredagen       26 april
Fredagen       24 maj

Arbetsgrupp: Gert Jönsson (huvudansvarig), Carl-Johan Löwenberg, Carl-Magnus Nilsson
Kontakt: Kansliet, info@osbynaringsliv.se, tfn 0730 – 20 73 69.

A.2                Företagskvällar
Minst en gång per år ska anordna företagskvällar. Syftet med dessa är dels att erbjuda forum för medlemmarna att utveckla sina nätverk, men också för att ta del av intressanta gästföreläsare. På en av träffarna ska vi också stå som värd när det delas ut ett flertal utmärkelser, bl.a. årets företag som är instiftat av Företagarna, Årets butik. Kvällarna skall arrangeras tillsammans med Osby kommun och Företagarnas riksförbund.

I anslutning till vårens företagskväll eller i dess närtid anordnas årsmöte för Osby Näringslivs ekonomiska förening.

Arbetsgrupp: Gert Jönsson (huvudansvarig), Carl-Johan Löwenberg, Heidi Ekstrand, Jimmy Ekborg
Kontakt: Kansliet, info@osbynaringsliv.se, tfn 070- 671 45 82.

A.3                KIA
KIA (Kvinnor i arbetslivet) är ett fristående nätverk för kvinnor i ledande positioner.  Från Osby kommun deltar ett 40 tal medlemmar. Verksamheten skall bestå av föreläsningar, arbetsplatsbesök och utbildningar.

Arbetsgrupp: Cecilia Möllborn (huvudansvarig), Sara Gustavsson, Johanna Bergman, Heidi Ekstrand.


A.4                Utbildning
När det dyker upp lämpliga ämnen där företagen behöver utbildning kan Osby Näringsliv anordna dessa. Exempelvis har vi anordnat utbildningar inom GDPR och ledarskap.

Kontakt: Kansliet, info@osbynaringsliv.se, tfn 0730 – 20 73 69.

B  Samhällsutveckling

B.1                 Osby Shopping
Osby shopping är drivs genom ett samarbete mellan Osby Näringsliv, Enskilda butiker och Osby kommun. Syftet är att stimulera, bevara och utveckla handeln i Osby. Arbetet leds av en centrumledare som finansieras av Osby kommun, medan Osby Näringsliv sköter administration och ekonomi.

 

Osby Shopping har bl.a. följande aktiviteter planerade 2019:

 • Samordnar löpande butikernas arbete.
 • Samordnar löpande vissa annonseringar.
 • Tillhandahålla gemensamma presentkort för butikerna.
 • Säker butik i samarbete med polisen och Safepartner, 2019-02-12.
 • Sportlovskul, 2019-02-23.
 • Hälsolördag under Swansons resedag, 2019-03-02.
 • Modevisning 2019-04-11.
 • Vårfest i samband med Osby Outlet 2019-04-27 och 2019-04-28.
 • Familjedagen 2019-08-31.
 • Osby Shopping outlet 2019-09-28.
 • Julskyltningen i Osby, 2019-12-01.
 • Tillhandahållande av presentkort i de lokala butikerna.

Det finns också vissa möjlighet att få rådgivning vid butiksförsäljning och nya etableringar.

Kontakt: Jimmy Ekborg, jimmyekborg@hotmail.com, tfn 0768-37 41 86

B.2                Lönsboda Köpmangille
Arbetet leds av en citysamordnare som finansieras av Osby Kommun, medan Osby Näringsliv sköter administration och ekonomi Syftet är att stimulera, bevara och utveckla handeln i Lönsboda, Verksamheten koncentreras till ett par lite större event:

 • Lönsbodadagarna i början på 4
 • Julskyltningssöndag 8 december.

 

Det finns också möjlighet att få hjälp vid butiksförsäljning och nya etableringar.

Kontakt: Jimmy Ekborg, jimmyekborg@hotmail.com, tfn 0768-37 41 86

B.3                Nyföretagande
Osby Näringsliv har ambitionen att medverka till ett ökat nyföretagande i kommunen. Detta kan ske bl.a. genom samarbete med Osby Nyföretagarcentrum avseende mentorer. Gymnasieskolans arbete med unga entreprenörer, UF-företag. Informationsbrev om vår verksamhet skall skickas till alla nystartade företag.

Nyföretagarcentrums styrelse: Mikael Kindblom (ordförande), Tomas Jaensson, Henrik Edfors.
Kontakt: osby@nyforetagarecentrum.se, Carl-Johan Löwenberg, tfn 0709 – 318 326.

B.4                Infrastruktursatsningar
Osby kommuns satsning på en utbyggnad av industrispåret på Osby Nordost är mycket positiv. Osby Näringsliv skall i samverkan med Osby kommun och OsbyTåg Ek. förening stimulera till nya etableringar genom vårt kontaktnät.  Osby Näringsliv är delägare i Osby Tåg Ek. förening.

Järnvägsnätet i sydöstra Sverige behöver kompletteras med en ny förbindelse mellan södra stambanan och Blekinge kustbana via Olofström. Denna felande länk i transportsystemet kallas Sydostlänken. Osby Näringsliv bevakar det fortsatta arbetet inför kommande infrastrukturplan.

Kontakt: Kansliet, info@osbynaringsliv.se, tfn 0730 – 20 73 69.

 

B.5                Osby Outlet
Osby Outlet är en stor lagerrensning med fantastiska erbjudande från företag och butiker i Osby. Syftet med detta event är att frigöra lagerytor och kapital i företagen, samtidigt som vi sätter Osby på kartan med möjlighet för privatpersoner att göra riktiga klipp till låga priser. Vanligtvis kommer ca 10 000 besökare för att fynda varor till otroligt låga priser. 2019 års Outlet kommer at äga rum 27-28 april.

Kontakt: Kansliet, info@osbynaringsliv.se, tfn 0730 – 20 73 69.

 

B.6                Medborgarhusföreningen
Osby Näringsliv är delägare i Medborgarhusföreningen och har en representant i styrelsen (Pål Nilsson). Föreningen fyller en stor funktion för kulturlivet, föreningslivet, företagen och privatpersoner i kommunen. Här kan vi se på BIO, titta på teater, se en av Sveriges bästa revyer, gå på fest, titta på utställningar, äta en god bit mat, hålla konferens och mycket annat.

Kontakt: Kansliet, info@osbynaringsliv.se, tfn 0730 – 20 73 69.

B.7                Turismsatsning
För närvarande pågår en större utredning om hur vi kan utveckla besöksnäringen i vår kommun med omnejd. Flera intressanta projekt diskuteras, bl.a. en större utbyggnad av Lekoseum. Osby Näringsliv är deltar aktivt i detta arbete och har en representant i ledningsgruppen.

Kontakt: Kansliet, info@osbynaringsliv.se, tfn 0730 – 20 73 69.

C  Information

C.1                osby.nu
All näringslivsrealterad information skall i största möjliga utsträckning samlas på vår hemsida www.osby.nu. En arbetsgrupp med representanter från Osby Näringsliv och KalbyNet ansvarar för att hemsidan utvecklas i takt med tiden. 2019 kommer vi att lansera en helt ny hemsida.

Arbetsgrupp: Gert Jönsson (huvudansvarig), Heidi Ekstrand.
Kontakt: Kansliet, info@osbynaringsliv.se, tfn 0730 – 20 73 69.

C.2                Allt om Osby
I varje utgåva av tidningen Allt om Osby har vi  en egen sida med lokal näringslivsinformation. Ambitionen är att innehållet skall vara informativt, förmedla en positiv känsla för företagande samt synliggöra Osby Näringslivs verksamhet.

Arbetsgrupp: Gert Jönsson (huvudansvarig)
Kontakt: Kansliet, info@osbynaringsliv.se, tfn 0730 – 20 73 69.

C.3                Nyhetsbrev
En gång per månad skall ett nyhetsbrev till våra medlemmar produceras med ett sammandrag av den viktigaste informationen. Bl.a. lämnas en kort rapport av aktuella ärenden från senaste styrelsemötet.

Arbetsgrupp: Gert Jönsson (huvudansvarig), Carl-Magnus Nilsson
Kontakt: Kansliet,
info@osbynaringsliv.se, tfn 0730 – 20 73 69.

C.5                Företagsregister
I samarbete med Osby kommun har vi ett företagsregister över alla företag i kommunen. Registret uppdateras vanligtvis av respektive företag, men när vi får kännedom om förändringar initierar vi också uppdateringar. För att säkerställa att vi har rätt uppgifter kommer vi under 2019 att uppdatera registret på Osby Näringslivs initiativ.

Kontakt: Kansliet, info@osbynaringsliv.se, tfn 0730 – 20 73 69.

 

Verksamhetsplanen är antagen av styrelsen 2019-05-13

Osby Näringsliv
Styrelsen