Välkommen som medlem till Osby Näringsliv

Osby Näringsliv är en förening med målsättningen att bevaka näringslivsintressen och driva näringslivsfrågor inom Osby kommun.  Vi bedriver bl.a. utbildningar i aktuella ämnen, bjuder in till lunchmöten med intressanta föreläsare samt skapar nätverksgrupper i olika former. En viktig del i vårt arbete är också kontakten med Osby kommun som företagarnas språkrör.

Medlemsavgift

Medlemsavgiften består av en årsavgift och en årlig serviceavgift. Årsavgiften är 100 kr per medlem. Den årliga serviceavgiften baseras på antalet anställda (inklusive ägaren) och är för året 2019:

  • 1 anställd 600 kr
  • 2-4 anställda 1000 kr
  • 5-9 anställda 1800 kr
  • 10-19 anställda 2900 kr
  • 20-29 anställda 4000 kr
  • 30- anställda 4900 kr

Inträdesavgift på 100 kr tillkommer för nya medlemmar. För anmälan om medlemskap fyll i formuläret. Mervärdesskatt tillkommer. Avgiften är avdragsgill i er verksamhet.