Osby OUTLET

Lördagen  den 27 april kl. 9-16 och söndagen den 28 april kl. 10-14

Osby Outlet

Osby Outlet är en stor lagerrensning där företag och butiker slår upp portarna för fyndsugna besökare. Varje år kommer runt 10.000 besökare från när och fjärran och är alltid ett välkommet vårtecken.

Datum för Osby Outlet 2019 var den 27 och 28 april.

Datum för 2020 ännu ej fastställt.

Denna sida uppdateras efterhand.

Bilder från Osby Outlet 2019.

Deltagande butiker och företag