Fastighetsförvaltning, förvaltning av aktier i dotterbolag och intressebolag, handel och förvaltning av värdepapper.

Box 14, 283 21 OSBY
Box 14, 283 21 OSBY
Företagsinformation
Glenn Persson