Bolagets verksamhet är att planera och fatta beslut i dotterbolags verksamhet samt övriga administrativa tjänster till dotter- och intressebolag.

Hasslaröd 3034, 283 91 OSBY
Hasslaröd 3034, Osby, Sverige
Företagsinformation
Sven Wästergård