Bolaget skall idka försäljning av billacksprodukter och verktyg i anslutning härtill ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Ebbarspvägen 134, 283 91 OSBY
Ebbarpsvägen 134, 283 91 Osby, Sverige
Företagsinformation
Stefan Ekberg
070-5511859
1