– Handel med och hantering av rundvirke och timmer
– Snickeri
– Handel med trä- och byggelement, Trä- och byggnadsskyddTrä:Handel med+hantering av rundvirke+timmer,Snickeri,Handel med trä+byggelement, Trä+byggnadsskydd/Målare:Ytbehandling av trä-+Byggkomponenter (element), Trä+Byggnadsskydd,Renovering/målningsarbeten in

Gussa Svenstorp 2141, 28391 Osby
GUSSA SVENSTORP 2141, Osby, Sverige
Företagsinformation
Andrea Sievert / Antonius Tuschen
0793550153 / 0793559110
Styrelseledamot och Ordförande / VD och Styrelseledamot
5