Äga och förvalta aktier i intressebolag och dotterbolag, förvalta fast och lös egendom samt försäljning av produkter och tjänster inom byggentreprenader och företagsledning.

Hasslaröd 3034, 283 91 OSBY
Hasslaröd 3034, Osby, Sverige
Företagsinformation
Sven Wästergård