Fastighetsförvaltning, förvaltning av aktier i dotterbolag och intressebolag, handel och förvaltning av värdepapper.

Västra Järnvägsgatan 19, 283 31 OSBY
Västra Järnvägsgatan 19, 283 31 Osby, Sverige
Företagsinformation
Bengt Oredsson
1