Handledning av yrkesverksamma chefer inom psykoterapi till
skola, socialt arbete., utbildning- o föreläsningsverksamhet, individer, grupper och familjer.

Toftavägen 28, 283 95 VISSELTOFTA
283 95 Visseltofta, Sverige
Företagsinformation
Kristina Nygaard