Fastighetsförvaltning, förvaltning av aktier i dotterbolag och intressebolag, handel och förvaltning av värdepapper.

Länkvägen 5, 283 76 Killeberg
Länkvägen 5, 283 76 Killeberg
Företagsinformation
Bengt Viktor Karlsson