Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva träarbetning, montering och demontering av sågverksmaskiner, försäljning av träarbetningsutrustning, handel med timmer

Boalt 3252, 28064 Glimåkra
Boalt 3252, 28064 Glimåkra
047912358047912358
Företagsinformation
Mats Nilsson
5