Fastighetsförvaltning, förvaltning av aktier i dotterbolag och intressebolag, handel och förvaltning av värdepapper.

Hönjarum 3692, 283 91 OSBY
Hönjarum 3692, 283 91 OSBY
Företagsinformation
Karl Olle Martin Wetterquist