Bedriva fastighetsförvaltning, handel med värdepapper.

Industrigatan 14, 281 43 HÄSSLEHOLM
Industrigatan 14, Hässleholm, Sverige
Företagsinformation
John Stefan Troedsson