Försäljning av mekanikkonstruktionstjänster samt prototypframtagning för process-, verkstads- och träindustrin. Bolaget ska även bedriva skogsförvaltning samt ägande och förvaltning av fast och lös egendom, handel med värdepapper.

Rönnetorpsvägen 9, 283 33 OSBY
Rönnetorpsvägen 9, 283 33 Osby, Sverige
Företagsinformation
Hans Mats Torbjörn Johnsson
1