Bedriver markarbeten med stensättning av plattor och sten, skötsel och underhåll av grönytor och byggnader.

Kärraboda 1127, 283 93 LÖNSBODA
Kärraboda 1127, 283 93 LÖNSBODA
Företagsinformation
Mats Jim Ovesson