Bedriva konsultverksamhet inom elteknik samt förvalta fast och lös egendom.

Forsgatan 1, 283 36 OSBY
Forsgatan 1, 283 36 Osby, Sverige
Företagsinformation
Jonas Carviken