Fastighetsförvaltning, förvaltningar av aktier i dotterbolag och intressebolag, handel och förvaltning av värdepapper.

Pl 3008, 283 91 OSBY
Pl 3008, 283 91 OSBY
Företagsinformation
Yvonne Andersson
070-624 67 84