Äga och förvalta aktier och andelar i dotter- och intressebolag. Även handel med värdepapper.

Edema 744, 283 94 LÖNSBODA
Edam 744, 283 94 LÖNSBODA
Företagsinformation
Erik Svantesson
-