Äga och förvalta aktier och andelar i dotter- och intressebolag.

Toftavägen 49 28395 Visseltofta
Toftavägen 49, Visseltofta, Sverige
Företagsinformation
Patrik Holmberg