Bageri, cafe och restaurangverksamhet. Tillverkning och försäljning av handverksprodukter. Konferens och konstutställnigar.

Klockarevägen 2, 28072 Killeberg
Företagsinformation
Raphael Bartke