29 maj, 2020

till företagsregistret

Osby Näringsliv driver Företagsregistret. Avsikten är att samtliga företag i Osby Kommun skall finnas i registret. Även företag som inte är medlemmar i Osby Näringsliv är […]
22 maj, 2020

Avtalsinformation

AVTAL GÄLLANDE DRIVMEDEL m.m. PÅ SHELL och ST1 i Sverige Från den 1/8 2020 har Osby Näringsliv gjort följande avtal för alla sina medlemmar när det […]
20 maj, 2020

Ordförande har ordet – maj 2020

Några ord från en nyvald ordförande På 70-talet hade jag förmånen att tillsammans med några Osbyföretagare starta upp något som på den tiden kallades för Företagsgruppen. […]
6 maj, 2020

Covid-19 påverkar oss alla

Gunnars Kläder i Osby, modebutik för män, kvinnor och ungdom. – Vi tappade ca 25 procent av omsättningen i mars, blir nog något liknande för april. […]
6 maj, 2020

Covid-19 påverkar oss alla

Protech AB i Lönsboda, tillverkar processmaskiner till livsmedelsindustrin och har kunder i ca 25 länder över hela världen. – Vi levererar ju maskiner till livsmedelsindustrin som […]
6 maj, 2020

Covid-19 påverkar oss alla

Oredssons El i Osby, elinstallationer och butik med tjugotalet anställda. – På installationssidan är det mycket inbokat sedan tidigare, men visst har telefonen tystnat något både […]
9 april, 2020

Osby kommun ger alla anställda en tidig julklapp

Många företag uppger att de påverkas negativt och märkt minskad försäljning till följd av covid-19, detta gäller inte minst sällanköpshandeln. Osby kommun har därför i dagarna […]
20 mars, 2020

Osby Outlet den 25 och 26 april – INSTÄLLT

Med anledning av COVID-19 kommer 2020-års Osby Outlet inte att genomföras i likhet med tidigare år. Denna sida kommer att uppdateras löpande med mer information. Eventuella […]
30 januari, 2020

Företagarkväll 26 mars – Inställd

Viktig information! Arrangörerna av årets företagskväll har i full enighet beslutat att flytta den till ett senare datum med anledning av Covid-19.