Parkera gratis

Du parkerar alltid avgiftsfritt med bil i centrala Osby och du kan välja på över 100 stycken parkeringsplatser. Glöm inte att de olika parkeringarna har olika tidsangivelser och vissa kräver P-skiva.

P-skiva

Är det en parkering där det anges att du skall använda P-skiva så ställer du in ankomsttiden avrundad till närmast följande hel respektive halv timme som anges vid pilen på P-skivan. Om parkeringen påbörjas innan tidsbegränsningen och den skall pågå under denna begränsning, ställs P-skivan in på tiden för begränsningens början.

P-skivans inställning på fordonets ankomsttid får inte ändras under pågående parkering inom tidsbegränsningen. P-skivan skall placeras innanför vindrutan, lätt avläsbar utifrån.

Dygnsparkering

På följande parkeringsplatser går det bra att parkera 24h:

  • Godsvägen
  • Östra Järnvägsgatan

Långtidsparkering

På följande parkeringsplatser går det bra att parkera längre än 24h dessa är:

  • Godsvägen

Här kan du gratis hämta P-skiva

  • Osby Kommun
  • Biblioteket
  • Samtliga Osby:Shopping butiker

.