Klicka på rubriken “Kommunal upphandling” och du kommer till Aktuella upphandlingar i Osby och våra grannkommuner.