Vill Ni vara en del av Osby Outlet den 25 och 26 april?

Alla Ni Osbyföretagare som har produkter till konsument –
vill Ni hänga på och bidra till att skapa samma positiva handel- och
trafikkaos i Osby som tidigare år?

Nu är det dax att anmäla intresse för Osby OUTLET 2020!!!

Har ni frågor kring upplägget, kostnader, vad som krävs för att vara med etc så kontakta Osby Näringsliv
på telefon eller mail enligt nedan.

Intresseanmälan skall göras senast den 14 februari till:
Osby Näringsliv, kansliet, tfn 0730-207369 eller info@osbynaringsliv.se