Osby Outlet den 25 och 26 april – INSTÄLLT

Med anledning av COVID-19 kommer 2020-års Osby Outlet inte att genomföras i likhet med tidigare år.

Denna sida kommer att uppdateras löpande med mer information.

Eventuella frågor:
Osby Näringsliv, kansliet, tfn 0730-207369 eller info@osbynaringsliv.se