Projekt Sydostlänken

Sydostlänken är Trafikverkets projektnamn på utbyggnaden av järnvägssträckningen mellan Älmhult-Olofström-Karlshamn. I projektet planeras tågstopp i Lönsboda för persontrafik. I nuläget (2023) saknas cirka 13 km järnvägsspår Olofström – Karlshamn. Utbyggnaden av Sydostlänken innebär goda förutsättningar för Nordöstra Skåne och Blekinge att öka sin attraktionskraft såväl för boende som för etablering av nya verksamheter inom ramen för den expansion som kan förväntas. Lönsboda blir Osby kommuns “port” till Sydost.

Näringslivsmöte med Trafikverket

Torsdagen d 28/9 kl. 8.15

Plats Café Kronan alt Medborgarhuset

Lönsboda

(Beroende på antal anmälda företag)

Anmäl ditt deltagande

Anmäl senast onsdag d 20/9 om du vill deltaga på mötet.
Ange i mailet vilket företag du representerar.
Email:lena@cederqvist-soner.se

I Lönsboda har de lokala företagen sedan ett antal år tillbaka valt att samlas en gång per månad för att diskutera olika sätt att utveckla ortens attraktionskraft och därmed skapa fler arbetstillfällen, öka inflyttningen och positionera orten på kartan för besökare i regionen. Lönsboda Näringslivsgrupp är att ses som en informell grupp som genom sin närvaro försöker se möjligheter och driver framtida näringslivsfrågor.
Vi agerar även bollplank till kommunen när det gäller Sydostlänken. För frågor kontakta natsue@ellit.se.