bedriva turistnäring, bed and breakfast, rese- verksamhet, campingplats, restaurang- och cateringverksamhet konsultation inom byggverksamhet gällande lokaler och fastigheter, teknisk konsultation inom byggverksamhet, arrangera kurser och konferenser samt event, frilufts- och fritidsverksam- het och därmed förenlig verksamhet.

Södra Portgatan, 283 41 OSBY
Södra Portgatan, Osby, Sverige
Företagsinformation
Erling Karlsson