Räddningstjänsten rekryterar

Under sommaren kommer rekryteringen av nya deltidsbrandmän att påbörjas.

Räddningstjänsten i Osby och Lönsboda samt räddningsvärnet i Hökön gör ett fantastiskt jobb och är mycket betydelsefulla för såväl privatpersoner som företag. Detta gäller såväl vid olyckor som i det förebyggande arbetet.

Organisationen bygger på deltidsbrandmän som har en annan huvudarbetsgivare. Denna huvudarbetsgivare måste godkänna att man arbetar i beredskapstjänst. Att som arbetsgivare ha anställda som deltidsbrandmän innebär att man får personal med hög kompetens inom risk och säkerhet. De kan t.ex. vara ett stöd i det systematiska brandskyddsarbetet och riskhantering. Men de har också kompetens att omedelbart hjälpa till vid olyckor på arbetsplatsen. Jag har själv erfarenhet av att de varit till ovärderlig hjälp vid arbetsplatsolycka.

Räddningstjänsten har tyvärr märk av en tendens att vissa företag blivit mer negativa till att ge sitt godkännande. Kanske beror det på att det är bra fart i många företag och man behöver så många arbetstimmar som möjligt på företaget, men det är ändå oroande. Vi måste tänka långsiktigt och alla måste hjälpas åt att underlätta för dem att rekrytera nya deltidsbrandmän.

Under sommaren kommer rekryteringen av nya deltidsbrandmän att påbörjas. Utbildning, beredskap och övningar kommer att ske under hösten och förläggas så att det påverkar ordinarie arbetstid så lite som möjligt.

Jag hoppas att du tänker långsiktigt, är positiv och inser värdet av räddningstjänsten om någon av dina anställda vill söka till räddningstjänsten. Har du frågor så kontakta gärna Mikael Svensson, 0479-528 110 som är instruktör på räddningstjänsten i Osby

Räddningstjänsten rekryterar