PÅMINNELSE – Inbjudan företagslunch 13 januari STORA HOTELLET

Osby Näringsliv bjuder in till företagslunch
Tema:
FÖREDRAGSHÅLLARE: Martin Persson och Jim Dahlbom från EON.

Ämne som diskuteras:

* Elnätets utmaningar och investeringar
* Vad EON arbetar med
* Manuell förbrukningsfrånkoppling och Styrel.
VAR: Stora Hotellet – restaurangen
NÄR: 13 januari-23
KL: 12-13
KOSTNAD: GRATIS
ANMÄLAN: info@osbynaringsliv.se

Det finns platser kvar – så tveka inte att anmäla dig till detta intressanta föredrag.

VÄLKOMMEN!

Bo Ekstrand
Ordförande