Påminnelse företagsenkät

PÅMINNELSE – Företagsenkät

Jag upplever att Osby Kommun verkligen anstränger sig för att förbättra företagsklimatet. Kommunala chefer ringer mig ofta och frågar om råd. De bjuder in till träffar innan upphandlingarna sker och för att informera om kommande projekt och förändringar. Det märks att tjänstemän inom kommunen har fått instruktioner hur man skall bemöta kommunens företagare och ge service istället för att vara bromsklotsar.

Det ligger en enkät ute nu hos de flesta företagen som Svenskt Näringsliv har sänt ut. Svara ärligt, men svara.

Det var rejäl kritik mot Osby Kommun när det var som sämst. Med all rätt. Om Ni upplever förbättringar så skall de också få veta det. Så kanske den nya, som jag upplever det, positiva hållningen består.

 

Hälsningar

Bo Ekstrand,
Ordförande