Osbys centrumutveckling uppmärksammad nationellt! – Vi bjuder på kaffe och bullar.

Osby kommun har tillsammans med medborgare och näringsliv de senaste året och månaderna fått fart på utvecklingen av våra två större tätorter.

Detta har uppmärksammats av omvärlden genom att vår centrumledare blev nominerad och utnämnd som en av landets 3 bästa centrumutvecklare år 2019.

Våra större tätorter, vår handel och våra evenemang är populär inte bara i kommunen utan lockar också folk från hela regionen.

För att fira det och fortsätta samtalet för utveckling vill vi i kommunen bjuda på bullar och kaffe.

Vi kommer därför att finnas på

Torget i Osby den 10 juni kl. 15-17

Torget i Lönsboda utanför LNT Järn den 11 juni kl. 15-17

Kom och ställ dina frågor om utvecklingen av Osbys större tätorter till centrumledare Jimmy Ekborg, tillväxtchef Carl-Johan Löwenberg och andra deltagare från kommunen.

I samband med detta vill vi också rikta ett tack till både näringsliv och invånare som gör vår centrumutveckling möjlig. Detta resulterade i att vår centrumledare Jimmy nominerades till en av landets bästa centrumutvecklare våren 2019.

Kom och fira med oss, vi bjuder på fika!