Osby kommun ger alla anställda en tidig julklapp

Många företag uppger att de påverkas negativt och märkt minskad försäljning till följd av covid-19, detta gäller inte minst sällanköpshandeln. Osby kommun har därför i dagarna delat ut en tidig julklapp till alla sina anställda, två stycken värdecheckar värda 225 kronor styck.

Under vecka 13 meddelade kommunen att de infört extra beslutande insatser för att stötta det lokala näringslivet, bland annat ändrade betalningstider och tidsfrister. Men det som sticker ut mest och kanske ger snabbast effekt är nog den tidiga julklappen till alla anställda
i kommunen. Två värdecheckar om vardera 225 kr motsvarar det skattefria maxbelopp som en arbetsgivare kan ge till sina anställda. Värdecheckarna kan användas i många sällanköpsbutiker i Osby och Lönsboda.

– Dessa checkar kan användas vid handel hos lokala butiker och företag. Julklappen är en satsning på minst en halv miljon kronor, säger kommunstyrelsens ordförande Niklas Larsson (C).

Dagligvaruhandeln som i de flesta fall haft en omsättningsökning pga covid-19 har frivilligt tagit beslutet att inte lösa in värdecheckarna i år.
– Att inte delta i årets inlösen av kommunens tidiga julklapp var ett enkelt beslut för oss. Sällanköpshandeln är så viktig även för att vi skall kunna utveckla vår verksamhet på sikt, säger Adam Persson, ICA Supermarket Osby.

– Tycker det är ett mycket bra beslut av ICA och Coop och visar på att man solidariskt ställer upp för sina kollegor inom sällanköpshandeln och att man på så vis bidrar till ett levande centrum även på sikt, säger näringslivsutvecklaren Jimmy Ekborg.

Osby Näringsliv som driver handelsnätverken Osby Shopping och Lönsboda Köpmangille ser naturligtvis mycket positivt på kommunens beslut att stötta den lokala handeln.
– Vi ser gärna att även företag inom andra delar av vårt näringsliv gör samma sak och på så vis ger de bästa förutsättningarna för lokala butiker att finnas kvar även efter Covid-19, menar man från styrelsen i Osby Näringsliv.