Ordförande har ordet – september 2019

Hej alla medlemmar!
Vilken fantastisk helg vi har bakom oss, en verklig brittsommar som det heter.
Men samtidigt tittar jag ut genom fönstret och ser att den gröna färgen i skogen börjar skifta till lite rött och lite brunt, hösten är i antågande. En höst som blir spännande på många sätt, är vi i början på en lågkonjunktur eller är det bara EU och Brexit som sätter sina spår i Europas industri? Det verkar ju inte finnas något sunt förnuft när britterna hanterar den här frågan och de följder det får. Senaste exemplet är förmodligen Thomas Cook´s konkurs.

Rapport från senaste styrelsemötet.
Vi har börjat titta lite på verksamhetsplanen för nästa år. Vill verkligen uppmana våra medlemmar att komma med förslag på projekt som leder till utveckling av vårt samhälle. Gärna också förslag på aktiviteter som kan förändra våra attityder vad gäller företagsklimatet. Tror faktiskt att vi har ett bättre företagsklimat än vår ranking visar.

Familjedagen den 31 augusti blev en stor framgång med många besökare i vår tätort. Vill i detta sammanhang rikta ett stort TACK till våra samarbetspartners Sparbanken Skåne, Osby kommun, Kids Day, Länsförsäkringar, ICA Supermarket, Norra Skåne och Osby Fjärrvärme. Utan det stöd vi får från nämnda partners är ett event som detta inte möjligt att genomföra.

Lunchmöte på fredag 27 september.
Åter dax för lunchmöte på Restaurang Borgen nu på fredag den 27 september mellan kl 12-13.
Denna gång är Osby kommun värd och temat är samarbete Skola/Näringsliv. Det är av yttersta vikt att vi företagare hjälper våra ungdomar med deras yrkesval. Dessa är våra framtida medarbetare!
Ta gärna med en kollega som inte normalt brukar besöka våra lunchmöte, ingen föranmälan behöver göras.

Svenskt Näringslivs företagsranking 2019

Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt. 2019 års ranking bygger till två tredjedelar på en enkätundersökning till företagen som genomfördes under perioden januari-april 2019 och ytterligare en tredjedel statistik från SCB och UC.

Vi kan glädjande konstatera att Osby klättrat 23 placeringar till plats 248 av Sveriges 290 kommuner. Om detta är ett trendbrott återstår att se men i alla fall.

Om man studerar de frågor som ställts och där svaren ligger till grund för rankingen så kan man konstatera att det är framför allt företagarnas syn på vilken attityd som kommunens politiker och tjänstemäns har till företagande som drar ner placeringen.

Detta speglar i mångt och mycket den diskussion som följde i spåren efter kommunens s.k. Partneringupphandlingar och som mynnade ut i en förtroendekris mellan näringslivet och kommunen.

Efter detta så har en hel del hänt. Vi har bytt styre i kommunen och alliansen som nu sitter vid rodret har markerat att man vill göra ”verkstad” av åtgärder för ett bättre företagsklimat. Det är nu viktigt att detta inte bara utmynnar i ett antal symbolhandlingar utan att det också gör skillnad i verkligheten. Såväl politiker och kommunala tjänstemän måste nu anstränga sig för att tydligt, i alla situationer visa att man menar allvar med att man vill förbättra företagsklimatet.

Från näringslivets sida måste vi också lämna de tidigare oförrätterna bakom oss och titta framåt. Vi måste, tillsammans kommun och näringsliv, koncentrera oss på framtiden, det är ju den enda som vi kan påverka och vi måste inse att vi är mer eller mindre beroende av varandra för vår gemensamma tillväxt och välfärd.

Så till 2020 års ranking så förväntar jag mig att vi tagit ett stort steg uppåt på rankingen mot top 50, där vi egentligen hör hemma.