Ordförande har ordet – november 2019

Advent i antågande, nu ser man ju verkligen fram mot lite julstämning med ljusarrangemang i olika varianter efter en regnig och mörk period i november.
En månad går fort och åter dax för en liten rapport från vår verksamhet i Osby Näringsliv.
Jag vill i detta sammanhang passa på och tacka min styrelse för ett bra och engagerat arbete i syfte att bevaka alla våra olika intressen för att vi alla skall kunna bedriva en väl fungerande verksamhet i vår kommun.

Rapport från styrelsemötet den 11 november.
Verksamhetsplan 2020. Jag vill än en gång uppmana våra medlemsföretag att komma in på förslag på aktiviteter som kan utveckla vårt näringsliv. Ett förslag som framförts är att ännu en gång starta upp ett utvecklingsprogram för vår nya ”Unga chefer”. Ett projekt som Osby Näringsliv genomfört två gånger tidigare och varit så framgångsrikt vid de tillfällena. Vet Ni ungdomar som är beredda att ta ett litet större ansvar så vill vi gärna ha ett tips om detta. Med ungdomar i detta sammanhang menar vi ej fyllda 40.

Projektbidrag från Sparbanken Skåne. Vi har i dagarna fått besked att vi även för 2020 får ett generöst bidrag från Utvecklingsstiftelsen 1826. Detta bidrag gör att vi kan göra många bra event under nästa år. Som exempel kan nämnas Familjedagen och Lönsbodadagen som varje år lockar till sig många besökare till våra tätorter.

Osby Shopping och Lönsboda Köpmangille. Julskyltningarna på respektive orter är som vanligt väl planerade. I Osby är det julskyltning nu på söndag den 1 december och i Lönsboda en vecka senare den 8 december. Vi har ju vår centrumledare Jimmy Ekborg som leder de här båda projekten och det är jag mycket glad över. Vill nu uppmana alla att i möjligaste mån gynna våra lokala butiker under julhandeln, det är viktigt om vi skall kunna behålla våra tätorter som ett levande centrum.

Frukostmöte 29 november.
Sparbanken Skåne är värd för vårt frukostmöte i november.
OBS! Vi ändrar denna månad vårt nätverksmöte till frukosttid. Sparbanken Skåne publicerar två gånger årligen rapporten Skånsk konjunktur. Med detta vill banken bidra till ökad kunskap om ekonomi och utvecklingen i vår region. Rapporten presenteras den 29 november på Restaurang Borgen och frukosten serveras från kl. 07.30. Håcan Nilsson är moderator.
Den här gången är det viktigt att Ni anmäler Ert deltagande till e-post: info@osbynaringsliv.se, då kan vi bättre beräkna antalet frukostbullar.

Carl-Magnus Nilsson

Ordförande