Ordförande har ordet – maj 2020

Några ord från en nyvald ordförande

På 70-talet hade jag förmånen att tillsammans med några Osbyföretagare starta upp något som på den tiden kallades för Företagsgruppen. Det var en spännande tid då de gamla företagsorganisationerna ”Industri & Hantverk” samt ”Hantverksföreningen” på den tiden enligt oss förde en alltmera tynande och omodern tillvaro. Företagsgruppen blev en modern nystart och vi etablerade bl.a. flera nätverksgrupper för försäljning, inköp, logistik. Företagsgruppen blev en av de större organisationerna för samarbete mellan Osbyföretagen. Kontorsteamet i Osby är t.ex. ett resultat av den inköpsservice som Företagsgruppen startade för att förse företagen med prisvärda kontorsvaror till bra inköpspriser.

För cirka 15 år sedan gick Företagsgruppen samman med andra företagsföreningar till Osby Näringsliv. Styrelsen i Osby Näringsliv har efter detta fört föreningen framåt och de flesta företag i Osby kommun är medlemmar. Men fler kan bli! Det kan vi tillsammans arbeta för.
Existerande nätverksgrupper i ON arbetar redan framgångsrikt. Jag önskar fortsätta driva frågor som ökar nätverkande inom olika specialistområden varav jag redan nu kan nämna t.ex. Energi och Logistik/Frakter.

Under Lars Ericssons ordförandeskap inleddes arbetet för att försöka vända den dramatiskt negativa trenden när det gäller Osby kommuns företagsranking. Ett till synes omöjligt arbete som innebär täta kontakter med politiker och tjänstemän för att synliggöra företagens problematik. Men det har varit framgångsrikt och trenden har vänt uppåt. Min önskan är att Osby hamnar bland de 10 bästa kommunerna i Sverige att driva företag i. Med rätt driv och support från till stor del nya människor i både politik och bland tjänstemän så tror jag det är möjligt.

Det jag kan tillföra är över 50 års erfarenhet som företagare. Den verkar ju sluta framgångsrikt för mig. Men jag har också varit med om kriser. Därmed vet jag på riktigt vad det innebär att ligga sömnlös av oro för att likviditeten inte skulle räcka till nästa lönetillfälle eller till alla leverantörer och skatter. Något en kommunal tjänsteman eller politiker aldrig behöver oroa sig över. Det är i detta skillnaden finns. Att vara företagare är att ta ett oerhört stort samhälleligt ansvar. Inte bara för sig själv utan för många av oss företagare även för anställda, deras familjer och inte minst samhällets utveckling. ”Utan framgångsrika företagare kan våra politiker packa ihop och gå hem. Då finns det ingen välfärd att fördela” som Germundsson i Markaryd så riktigt påpekade.

Nu tar jag och den nuvarande styrelsen stafettpinnen och ser vad vi kan bidraga med i utvecklingen.

Bo Ekstrand
ordförande Osby Näringsliv