Nyhet – Idrottsgymnasium 2.0

Under hösten startade Johanna Bergman och Niclas Blomqvist bolag nr 2 här i Osby under namnet Pracca Education AB. Ett företag som vill skapa ett digital lärverktyg inom idrott och hälsa specialisering (gymnasienivå till). Nu har de kommit till en häftig punkt där de den 13 januari startar upp ett samarbete med Blekinge Tekniska Högskola där studenter under våren ska hjälpa dem att ta fram en första version.
Det blir en app som ska vara kopplad till en kursyta på datorn på sikt. Tanken är att elever ska lära sig självskatta olika delar som påverkar hälsa och prestation. Detta för att ha som underlag i sin utbildning och kunna ta bättre beslut över tid.

I samarbetet finns även ett bolag som heter Svexa som sitter i Silicon Valley och som har forskare knutna till sig från Stanford och Karolinska Institutet.

Intressant nyhet för Osby Näringsliv och Osbybor att resan med idrottsgymnasium 2.0 handlar om att ge redskap till fler, inte enbart vissa utvalda. De vill dela kunskap och att man kan hitta kunskapen här i Osby.

Vi önskar dem lycka till!