Kan vi tjäna pengar på att träffas?

Osby Näringsliv skall verka för näringslivet i Osby. Ett sätt är att samlas och byta information och erfarenhet i speciella ämnen. Vi vill presentera och starta upp två grupper redan före sommaren. Det gäller ENERGI och LOGISTIK/FRAKTER.

Välkommen till Osby Näringslivs informationsmöte fredagen den 12 juni kl. 12.00 – 13.30, E&E Hotell, Bistron.
OBS! Anmälan senast den 10 juni till info@osbynaringsliv.se

Vi vill presentera hur vi genom två nya aktiva NÄTVERK kan tjäna pengar.

Under lunchmötet kommer vi att presentera dessa idéer och hur vi skulle kunna tjäna rena pengar på att skapa nätverk runt ENERGI och LOGISTIK. Vi kommer att presentera fakta och ge exempel på hur andra medlemmar minskat sina kostnader för ENERGI och LOGISTIK.