Ny Covid-19 lag

logga Visita
Människor

Vissa nya regler om förhindrande av spridning av covid-19

Igår den 10 januari trädde den nya lagen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (även kallad covid-19- eller pandemilagen), regeringens förordning i anslutning till lagen samt Folkhälsomyndighetens nya föreskrifter och allmänna råd i kraft. De nya reglerna innebär sammanfattningsvis följande.

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Den som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning ska begränsa antalet deltagare till högst åtta. En allmän sammankomst som hålls för religionsutövning med anledning av dödsfall får dock ha högst 20 deltagare. Kravet på begränsning av antalet deltagare gäller inte för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med högst 300 deltagare, om

1. var och en av deltagarna anvisas en sittplats med minst en meters avstånd till andra deltagare, och
2. det även i övrigt skapas förutsättningar för deltagarna att hålla det avståndet till varandra vid sammankomsten eller tillställningen. Två deltagare som är i sällskap med varandra får anvisas sittplatser närmare än en meter från varandra.

Dessa regler har överförts oförändrade från förordningen (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, som upphörde att gälla idag.

Läs mer om vad som gäller för Gym- och sportanläggningar och badhus, handelsplatser, platser för privata sammankomster, Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd, samt tillsyn och tillsynsvägledning med mera.