Inköpscentralen – Osby kommun – bjuder in

Välkommen till upphandlingsdialog
Torsdagen 24 september kl. 10.00-12.00
Plats: Osby kommunhus, sammanträdesrum Osby

Inköpscentralen inbjuder intresserade leverantörer till dialog inför kommande upphandling av ramavtal för fastighetstekniska arbeten för Osby kommun och Östra Göinge kommun, samt bolagen i dessa kommuner. Deltagande kan också ske via Teams.
Vi presenterar upphandlingens omfattning och tänkta utformning. I samband med detta önskar vi få leverantörers synpunkter. Finns det frågor inför denna dialog får ni gärna skicka dessa per mejl till upphandling@osby.se eller upphandling@ostragoinge.se.
Anmälan görs till någon av ovanstående e-postadresser senast måndag 21 september.
Daniel Oredsson
Upphandlingschef