Billy Ekstrand avtackades i samband med årsmötet.

Billy var en av initiativtagarna när Osby Näringsliv bildades 2007 och har haft en stor del i föreningens positiva
utveckling.