Årsmötet 2020

Något senare an vanligt på grund av Covid-19 avhöll Osby Näringsliv sitt årsmöte den 11 maj. En av kommunens mest erfarna företagsledare, Bo Ekstrand, valdes till ny ordförande.

När Osby Näringsliv hade sin årsstämma i förra veckan valdes det in fyra nya ledamöter i styrelsen.
Bo Ekstrand, EKSTRANDS Dörrar & Fönster, en av våra mest erfarna företagsledare valdes till ordförande.
Mikael Pålbrink, projektsamordnare på Oredssons Elektriska med ett starkt lokalt nätverk, valdes in som ledamot.
Ann Häljesgård, museichef på Lekoseum, Osby kommuns viktigaste besöksmål, valdes in som suppleant.
Pål Nilsson, ägare och VD på Canville, ett växande socialt företag, valdes in som suppleant.

Lämnade styrelsen gjorde Carl-Magnus, Nilsson, Billy Ekstrand, Mikael Kindblom och Jenni Thommasson.