Verksamhet

Verksamhetsplan

Osby Näringsliv skall engagera sig i frågor och utvecklingsprojekt som gynnar näringslivet i Osby kommun och dess närhet och som underlättar för företagen och för deras anställdas i vardagen.

Vi representerar det samlade näringslivet i kommunen Bland våra ca 220 medlemmar har vi butiker, handels-, tjänste- och industriföretag, från alla delar av Osby kommun men också vissa företag i angränsande kommuner.

A Nätverksbyggande


A.1                 Lunchmöte                                                                                         
I syfte att stärka nätverket mellan företagen och mellan företagen och kommunen skall vi en gång per månad bjuda in till för medlemmarna kostnadsfria frukostmöten eller företagsluncher. Vid dessa tillfällen anordnas intressanta föreläsningar med variationsrika teman och innehåll. Vårens program är planerat enligt följande (med reservation för ändringar):

Arbetsgrupp: Gert Jönsson (huvudansvarig), Paul Phillips, Lars Ericsson
Kontakt: Kansliet, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., tfn 0479-16110.
                     
A.2                 Företagskvällar                                                                                  
Två gånger per år ska anordna företagskvällar. Syftet med dessa är dels att erbjuda forum för medlemmarna att utveckla sina nätverk, men också för att ta del av intressanta gästföreläsare. På vårens träff ska vi också stå som värd när det delas ut ett flertal utmärkelser, bl.a. årets företag som är instiftat av Företagarna, Årets butik, årets butiksförsäljare. Kvällarna skall arrangeras tillsammans med Osby kommun och Företagarnas riksförbund.

I anslutning till vårens företagskväll eller i dess närtid anordnas årsmöte för Osby Näringslivs ekonomiska förening.

Arbetsgrupp: Gert Jönsson (huvudansvarig), Paul Philips, Heidi Ekstrand, Suzanne Dahlin.
Kontakt: Kansliet, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., tfn 0479-16110.


A.3                 Nätverk företagssamma kvinnor
Projektet under uppstart.

Kontaktperson: Marie Wetterqvist, tfn 0479 - 52 81 08

A.4                 Unga chefer                                                                                        
Vi skall genomföra ett projekt med unga chefer under 2017. Projektet har 12 deltagare och riktar sig till personer som bl.a. är under 40 år, har personalansvar för minst fem personer, är eller har ambitionen att bli företagsledare och bor i Osby kommun eller dess närhet. Syftet är att utbilda deltagarna i ledarskap men också att skapa nätverk bland unga chefer. Projektet finansieras med deltagaravgifter och bidrag från Sparbanksstiftelsen 1826.

Arbetsgrupp: Lars Ericsson (huvudansvarig), Per Sahlin, Heidi Ekstrand
Kontakt: Lars Ericsson, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., tfn 070-58 53 638

B SamhällsutvecklingI början av 2017 har vi tillsammans med Osby kommun tagit fram en ny organisation för att fördjupa samarbete mellan näringslivet och kommunen. I denna organisation finns en styrgrupp där kommunråd, oppositionsråd, kommunchef, näringsutvecklare och turiststrategen representerar kommunen. Näringslivet representeras av Lars Ericsson, Mikael Kindblom, Heidi Ekstrand och Mats Svensson. Styrgruppens uppgift är att ta fram en vision och en målsättning för näringslivet i kommunen.

Kontakt: Lars Ericsson, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., tfn 070- 58 53 638

Dessutom finns tre arbetsgruppen som ska ta fram mål och handlingsplaner för följande område:

B.1               Företagsklimat/företagsservice, infrastruktur och etablering.

I denna grupp representeras kommunen av Kommunchefen, Samhällsbyggnadschefen, Näringsutvecklaren, Turiststrategen. Osby Näringsliv representeras av Lars Ericsson, Per Sahlin och Patrik Atterklev.

Kontakt: Lars Ericsson, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., tfn 070-58 53 638

B.2                Handel, turism, centrum och föreningsliv.

Turiststratenen, Näringslivsutvecklaren och samhällsplaneraren representerar kommunen. Dessutom är citysamordnarna i Osby (Suzanne Dahlin) och Lönsboda (Jimmy Ekborg) med. Näringslivet representeras av Pia Lindberg, Bo Ekstrand, Thomas Persson och Solveig Nordh

Kontakt: Turiststrateg Marie Wetterquist, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., tfn 0479-528 108

B.3                Kompetensförsörjning, ungt entreprenörskap och integration

I denna grupp representeras kommunen av Chefen för utbildning och arbete och Näringslivsutvecklaren. Även arbetsförmedlingen ingår i gruppen. Osby Näringsliv representeras Ulf Göstasson, Henrika Lorentsson, Betina Johansson Mohager och Karolina Sjunnesson.

Kontakt: Paul Phillips, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., tfn 0479-528 326

 

B.4                Osby Shopping                                                                                   
Osby:shopping är ett projekt som startades genom ett samarbete mellan Osby Näringsliv och Osby kommun. Syftet är att stimulera, bevara och utveckla handeln i Osby. Arbetet leds av en citysamordnare som finansieras av Osby kommun, medan Osby Näringsliv sköter administration och ekonomi.

Osby Shopping har följande aktiviteter:

  • samordnar butikernas arbete,
  • har en app med butikerna och deras erbjudande,
  • samordnar annonseringar,
  • arrangerar julskyltningen,
  • arrangerar modevisningar
  • andra publika arrangemang. Under 2016 arrangerades tex Wizex reunion mycket framgångsrikt.
Kontakt: Suzanne Dahlin, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., tel. 073-050 01 98

B.5                 Lönsboda Köpmangille                                                                      
Arbetet leds av en citysamordnare som finansieras av Osby Kommun, medan Osby Näringsliv sköter administration och ekonomi Syftet är att stimulera, bevara och utveckla handeln i Lönsboda, Verksamheten koncentreras till ett par lite större event:

  • Lönsbodadagarna i början på 5-6 maj 2017.
  • v. kan det bli aktuellt med Lönsboda outlet 7 oktober2017.
  • Julskyltningssöndag 2:a advent. 10 december 2017.
Kontakt: Jimmy Ekborg, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., tfn 0768-374186

B.6                 Industriprojekt/affärsutveckling                                                      
Projektet syftar till att stödja vår tillverkningsindustri genom bl.a. kunskapsöverföring om effektiv produktion, affärsutveckling, MPS-system.

Kontakt: Paul Phillips, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., tfn 0479-528326

B.7             Nyföretagande
Osby Näringsliv har ambitionen att medverka till ett ökat nyföretagande i kommunen. Detta kan ske bl.a. genom samarbete med Osby Nyföretagarcentrum avseende mentorer. Gymnasieskolans arbete med unga entreprenörer, UF-företag. Informationsbrev om vår verksamhet skall skickas till alla nystartade företag.Nyföretagarcentrums styrelse: Paul Phillips (huvudansvarig), Katarina Söderberg, Karolina Nilsson, Jimmy Ekberg, Henrik Edfors
Kontakt: Paul Phillips, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., tfn 0479-528326

B.8                 Logistik
Osby kommuns satsning på en utbyggnad av industrispåret på Osby Nordost är mycket positiv. Osby Näringsliv skall i samverkan med Osby kommun och OsbyTåg ek.förening stimulera till nya etableringar genom vårt kontaktnät. Industrispårets förlängning beräknas vara klar i slutet av 2017.

Järnvägsnätet i sydöstra Sverige behöver kompletteras med en ny förbindelse mellan södra stambanan och Blekinge kustbana via Olofström. Denna felande länk i transportsystemet kallas Sydostlänken. Osby Näringsliv bevakar det fortsatta arbetet inför kommande infrastrukturplan.

Kontakt: Kansliet, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., tfn 0479-16110

B.9                 Osby Outlet
Osby Outlet är en stor lagerrensning med fantastiska erbjudande från företag och butiker i Osby. Syftet med detta event är att frigöra lagerytor och kapital i företagen, samtidigt som vi sätter Osby på kartan med möjlighet för privatpersoner att göra riktiga klipp. Vanligtvis kommer ca 10 000 besökare för att fynda varor till otroligt låga priser.


Kontakt: Kansliet, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., tfn 0479-16110

 

C Information

C.1               osby.nu                                                                                              
All näringslivsrealterad information skall i största möjliga utsträckning samlas på vår hemsida www.osby.nu. En arbetsgrupp med representanter från Osby Näringsliv, Osby kommun och KalbyNet ansvarar för att hemsidan utvecklas i takt med tiden.

Arbetsgrupp: Gert Jönsson (huvudansvarig), Heidi Ekstrand, Paul Phillips, Marie Nilsson
Kontakt: Kansliet, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., tfn 0479-16110

C.2                 Allt om Osby                                                                                      
I varje utgåva har vi möjlighet att påverka innehållet på näringslivssidan. Ambitionen är att innehållet skall vara informativt, förmedla en positiv känsla för företagande samt synliggöra Osby Näringslivs verksamhet.

Arbetsgrupp: Gert Jönsson (huvudansvarig), Paul Phillips, Suzanne Dahlin
Kontakt: Kansliet, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., tfn 0479-16110

C.3                Nyhetsbrev                                                                                        
En gång per månad skall ett nyhetsbrev till våra medlemmar produceras med ett sammandrag av den viktigaste informationen. En stående punkt skall vara en kort rapport från senaste styrelsemötet.

Arbetsgrupp: Gert Jönsson (huvudansvarig), Lars Ericsson
Kontakt: Kansliet,
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., tfn 0479-16110

C.4                ON-magasin                                                                                       
Vart annat år skall en ny utgåva av vårt ON-magasin produceras. Magasinet skall vara annonsfinansierat och på ett intresseväckande sätt marknadsföra vår kommuns entreprenörsanda.

Arbetsgrupp: Gert Jönsson, Heidi Ekstrand, Suzanne Dahlin, Lars Ericsson
Kontakt: Kansliet,
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., tfn 0479-16110

C.5                 Företagsregister
I samarbete med Osby kommun har vi ett företagsregister över alla företag i kommunen. Registret uppdateras vanligtvis av respektive företag, men när vi får kännedom om förändringar initierar vi också uppdateringar. För att säkerställa att vi har rätt uppgifter kommer vi under 2017 att uppdatera registret på Osby Näringslivs initiativ.

Kontakt: Kansliet, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., tfn 0479-16110

Verksamhetsplanen antagen 2017-03-13

Osby Näringsliv
Styrelsen

Kommunal upphandling

Aktuella upphandlingar i Osby kommun.

Se lista över pågående upphandlingar.

Veckans lunch

Se utbudet av luncher i Osby kommun.

Välj ditt lunchställe här.

Osby Näringsliv, kansli

Telefontider: mån-fre 8-16
Besöksadress: Västra Storgatan 26
Postadress: Västra Storgatan 26,        283 31 Osby
Telefon: 0479-161 10
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.