Verksamhet

Verksamhetsplan 2018

Osby Näringsliv skall engagera sig i frågor och utvecklingsprojekt som gynnar näringslivet i Osby kommun och dess närhet och som underlättar för företagen och för deras anställdas i vardagen.
Vi representerar det samlade näringslivet i kommunen Bland våra ca 230 medlemmar har vi butiker, handels-, tjänste- och industriföretag, från alla delar av Osby kommun men också vissa företag i angränsande kommuner.


A.  Nätverksbyggande

A.1       Lunchmöte                    
I syfte att stärka nätverket mellan företagen  och mellan företagen och kommunen skall vi en gång per månad bjuda in till för medlemmarna kostnadsfria frukostmöten eller företagsluncher. Vid dessa tillfällen anordnas intressanta föreläsningar med variationsrika teman och innehåll.
Arbetsgrupp: Gert Jönsson (huvudansvarig), Paul Phillips, Lars Ericsson
Kontakt: Kansliet, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., tfn 0479-16110.
    
A.2         Företagskvällar                
Minst en gång per år ska anordna företagskvällar. Hösten 2018 ordnas en valdebatt. Syftet med dessa är dels att erbjuda forum för medlemmarna att utveckla sina nätverk, men också för att ta del av intressanta gästföreläsare. På vårens företagsgala ska vi också stå som värd när det delas ut ett flertal utmärkelser, bl.a. årets företag som är instiftat av Företagarna, Årets butik, årets butiksförsäljare. Kvällarna skall arrangeras tillsammans med Osby kommun och Företagarnas riksförbund.

Arbetsgrupp: Gert Jönsson (huvudansvarig), Paul Philips, Heidi Ekstrand, Suzanne Dahlin.
Kontakt: Kansliet, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., tfn 0479-16110.

A.3         Women for business                    
Women for business är ett nätverk för kvinnor i ledande positioner. I nätverket deltar ett
40-tal medlemmar. Verksamheten skall bestå av föreläsningar, seminarier och utbildningar.
 
Arbetsgrupp: Marie Wetterqvist (huvudansvarig), Sara Gustafsson, Cecilia Möllborn, Johanna Bergman.
Kontakt: Marie Wetterqvist, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., 0479 - 528108

B.  Samhällsutveckling

I början av 2017 har vi tillsammans med Osby kommun tagit fram en ny organisation för att fördjupa samarbete mellan näringslivet och kommunen. I denna organisation finns en styrgrupp där kommunråd, oppositionsråd, kommunchef, näringsutvecklare och turiststrategen representerar kommunen. Näringslivet representeras av Lars Ericsson, Mikael Kindblom, Heidi Ekstrand och Mats Svensson. Styrgruppens uppgift är att ta fram en vision och en målsättning för näringslivet i kommunen.

Kontakt: Lars Ericsson, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., tfn 070- 58 53 638

Dessutom finns tre arbetsgruppen som ska ta fram mål och handlingsplaner för följande område:

B.1         Företagsklimat/företagsservice, infrastruktur och etablering.
I denna grupp representeras kommunen av Kommunchefen, Samhällsbyggnadschefen, Näringsutvecklaren, Turiststrategen. Osby Näringsliv representeras av Lars Ericsson, Per Sahlin och Patrik Atterklev.

Kontakt: Lars Ericsson, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., tfn 070-58 53 638

B.2         Handel, turism, centrum och föreningsliv.
Turiststratenen, Näringslivsutvecklaren och samhällsplaneraren representerar kommunen. Dessutom är citysamordnarna i Osby (Suzanne Dahlin) och Lönsboda (Jimmy Ekborg) med. Näringslivet representeras av Pia Lindberg, Bo Ekstrand, Thomas Persson och Solveig Nordh

Kontakt: Turiststrateg Marie Wetterquist, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., tfn 0479-528 108

B.3         Kompetensförsörjning, ungt entreprenörskap och integration
I denna grupp representeras kommunen av Chefen för utbildning och arbete och Näringslivsutvecklaren. Även arbetsförmedlingen ingår i gruppen. Osby Näringsliv representeras Ulf Göstasson, Henrika Lorentsson, Betina Johansson Mohager och Karolina Sjunnesson.
Kontakt: Paul Phillips, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., tfn 0479-528 326

 B.4         Osby Shopping                
Osby:shopping är ett projekt som startades genom ett samarbete mellan Osby Näringsliv och Osby kommun. Syftet är att stimulera, bevara och utveckla handeln i Osby. Arbetet leds av en citysamordnare som finansieras av Osby kommun, medan Osby Näringsliv sköter administration, ekonomi mm.

Osby Shopping har följande aktiviteter:
•    samordnar butikernas arbete,
•    har en app med butikerna och deras erbjudande,
•    samordnar annonseringar,
•    arrangerar julskyltningen,
•    arrangerar modevisning
•    andra publika arrangemang. Under 2017 var man medarrangör av Familjedagen vilken återkommer under 2018.

Kontakt: Suzanne Dahlin, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., tel. 073-050 01 98

B.5         Lönsboda Köpmangille                
Arbetet leds av en citysamordnare som finansieras av Osby Kommun, medan Osby Näringsliv sköter administration och ekonomi Syftet är att stimulera, bevara och utveckla handeln i Lönsboda, Verksamheten koncentreras till ett par lite större event:
•    Lönsbodadagen den 5 maj 2018.
•    Lönsboda outlet oktober 2018.
•    Julskyltningssöndag 2:a advent. 9 december 2018.

Kontakt: Jimmy Ekborg, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., tfn 0768-374186

B.6         Butikssupport            
Projektet syftar till att underlätta överlåtelser av butiker. Varje ärende får tillgång till en kompetensgrupp som skall bistå med råd och kontakter. Jankov Månsson fungerar som matchmaker.

Kontakt: Jankov Månsson,

B.7    Nyföretagande
Osby Näringsliv har ambitionen att medverka till ett ökat nyföretagande i kommunen. Detta kan ske bl.a. genom samarbete med Osby Nyföretagarcentrum avseende mentorer. Gymnasieskolans arbete med unga entreprenörer, UF-företag. Informationsbrev om vår verksamhet skall skickas till alla nystartade företag.

Nyföretagarcentrums styrelse: Paul Phillips (huvudansvarig), Tomas Jaensson, Karolina Nilsson, Jimmy Ekberg, Henrik Edfors
Kontakt: Paul Phillips, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., tfn 0479-528326


B.8        Logistik
Osby kommuns satsning på en utbyggnad av industrispåret på Osby Nordost är mycket positiv. Osby Näringsliv skall i samverkan med Osby kommun och som delägare i OsbyTåg ek.förening stimulera till nya etableringar genom vårt kontaktnät. Industrispårets förlängning beräknas vara klar våren 2018.

Järnvägsnätet i sydöstra Sverige behöver kompletteras med en ny förbindelse mellan södra stambanan och Blekinge kustbana via Olofström. Denna felande länk i transportsystemet kallas Sydostlänken. Osby Näringsliv bevakar det fortsatta arbetet inför kommande infrastrukturplan.

Kontakt: Kansliet, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., tfn 0479-16110


B.9    Osby Outlet
Osby Outlet är en stor lagerrensning med fantastiska erbjudande från företag och butiker i Osby. Syftet med detta event är att frigöra lagerytor och kapital i företagen, samtidigt som vi sätter Osby på kartan med möjlighet för privatpersoner att göra riktiga klipp. Vanligtvis kommer ca 10 000 besökare för att fynda varor till otroligt låga priser.
Kontakt: Kansliet, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., tfn 0479-16110

B.10    Medborgarhusföreningen
Osby Näringsliv är tredje största delägaren i Medborgarhusföreningen.
Medborgarhuset i Osby fyller en stor funktion för kulturlivet, föreningslivet, företagen och privatpersoner i kommunen. Här kan vi se på BIO, titta på teater, gå på fest, titta på utställningar, äta en god bit mat, hålla en konferens och mycket annat.

Kontakt: Pål Nilsson, Canville, tfn 070-1900805

C.  Information

C.1            osby.nu                    
All näringslivsrelaterad information skall i största möjliga utsträckning samlas på vår hemsida www.osby.nu. En arbetsgrupp med representanter från Osby Näringsliv, Osby kommun och KalbyNet ansvarar för att hemsidan utvecklas i takt med tiden.

Arbetsgrupp: Gert Jönsson (huvudansvarig), Heidi Ekstrand, Paul Phillips,
Kontakt: Kansliet, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., tfn 0479-16110

C.2     Allt om Osby                    
I varje utgåva har vi möjlighet att påverka innehållet på näringslivssidan. Ambitionen är att innehållet skall vara informativt, förmedla en positiv känsla för företagande samt synliggöra Osby Näringslivs verksamhet.

Arbetsgrupp: Gert Jönsson
Kontakt: Kansliet, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., tfn 0479-16110

C.3      Nyhetsbrev                    
En gång per månad skall ett nyhetsbrev till våra medlemmar produceras med ett sammandrag av den viktigaste informationen. En stående punkt skall vara en kort rapport från senaste styrelsemötet.

Arbetsgrupp: Gert Jönsson (huvudansvarig), Lars Ericsson
Kontakt: Kansliet, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., tfn 0479-16110

C.4    Företagsregister
I samarbete med Osby kommun har vi ett företagsregister över alla företag i kommunen. Registret uppdateras vanligtvis av respektive företag, men när vi får kännedom om förändringar initierar vi också uppdateringar. För att säkerställa att vi har rätt uppgifter kommer vi under 2018 att uppdatera registret på Osby Näringslivs initiativ.
Kontakt: Kansliet, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., tfn 0479-16110


Verksamhetsplanen antagen 2018-04-09


Osby Näringsliv
Styrelsen

Kommunal upphandling

Aktuella upphandlingar i Osby kommun.

Se lista över pågående upphandlingar.

Veckans lunch

Se utbudet av luncher i Osby kommun.

Välj ditt lunchställe här.

Osby Näringsliv, kansli

Telefontider: mån-fre 8-16
Besöksadress: Forsgatan 3
Postadress: Forsgatan 3, 283 36 Osby
Telefon: 0479-161 10
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.