Verksamhet

Vi skall bedriva vår verksamhet för alla typer av företag, handels-, tjänste- och industriföretag, från alla delar av Osby kommun. Genom att driva frågor och utvecklingsprojekt som i längden gynnar alla, får vi en bred uppslutning som därmed bidrar till ett starkt näringsliv.

Verksamhetsplan

A Nätverksbyggande

A.1 Lunchmöte            

I syfte att stärka nätverket mellan företagen i kommunen bjuder vi en gång per månad in till frukostmöte,företagslunch eller after work. Tema och innehåll skall vara variationsrikt.
Kontakt: Kansliet, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., tfn 0479-16110

A.2 Företagskväll

Varje år skall vi anordna en företagskväll, ambitionen är att anlita någon av landets mest kända föreläsare. Samarrangemang med Osby kommun och Företagarna.
Kontakt: Kansliet, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., tfn 0479-16110

A.3 Årsstämma / Årets utmärkelser

I direkt anslutning till vår årsstämma står vi som värd för ett arrangemang då det delas ut ett flertal utmärkelser, bl.a. utmärkelsen Årets Företagare.
Kontakt: Kansliet, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., tfn 0479-16110

A.4 Queenia

Ett nätverk för kvinnor i ledande positioner i samarbete med Göinge Näringsliv. Verksamheten skall exempelvis bestå av föreläsningar, seminarier och utbildningar.
Kontakt: Pia Lindberg, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., 070 - 310 91 62

A.5 40-minus
Ett nätverk för yngre företagsledare och chefer. Nätverket skall bidra till att underlätta generationsväxlingen i våra företag samt tillkomsten av nya företag.
Kontakt: Paul Phillips, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., tfn 0479-528326

B Samhällsutveckling

B.1 Osby Shopping

Osby:shopping är ett projekt som startades genom ett samarbete mellan Osby Näringsliv och Osby kommun. Syftet är att stimulera, bevara och utveckla handeln i Osby. För att nå detta mål har gemensamt avsatts medel.
Kontakt: Jankov Månsson, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., tfn 0706-263372

B.2 Lönsboda Köpmangille

Syftet är att stimulera, bevara och utveckla handeln i Lönsboda, För att nå detta har gemensamt avsatts medel. Verksamheten koncentreras till två lite större event, Lönsbodadagen i början på maj samt Julskyltningssöndag 2:a advent.
Kontakt: Jimmy Ekborg, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., tfn 0768-374186

B.3 Industriprojekt/affärsutveckling

Projektet syftar till att stödja vår tillverkningsindustri genom bl.a. kunskapsöverföring om effektiv produktion, affärsutveckling, MPS-system.
Kontakt: Paul Phillips, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., tfn 0479-528326

B.4 Skola/näringsliv

Syftet med projektet är att säkra den framtid personalförsörjningen i vår region.
Studie-och yrkesorientering är skolans uppdrag. Den lyfts in i undervisningen, genom informationsinsatser, vägledning och genom samarbete skola-näringsliv. Samverkan mellan utbildning och arbetsliv kan upplevas som en skolfråga, men är en samhällsfråga som ger vinster till både kommun, individ, näringslivet.

Vår uppgift är bl.a. att stödja skolan under en årlig återkommande entreprenörsvecka, samt vara en kontaktyta mot näringslivet vad gäller praktikplatser.
Kontakt: Kansliet, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., tfn 0479-16110

B.5 Fibernät

Osby Näringsliv skall bevaka att fibernätet i vår kommun byggs ut till den nivå som finns i det nationella/regionala målet 2020, 95 procents möjlig anslutning.
Kontakt: Kansliet, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., tfn 0479-16110

B.6 Nyföretagande

Osby Näringsliv har ambitionen att medverka till ett ökat nyföretagande i kommunen. Detta kan ske bl.a. genom samarbete med Osby Nyföretagarcentrum avseende mentorer. Gymnasieskolans arbete med unga entreprenörer, UF-företag, kan utvecklas ytterligare. Informationsbrev om vår verksamhet skall skickas till alla nystartade företag.
Kontakt: Paul Phillips, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., tfn 0479-528326

B.7 Logistik

Osby kommuns satsning på en utbyggnad av industrispåret på Osby Nordost är mycket positiv. Osby Näringsliv skall i samverkan med Osby kommun och OsbyTåg ek.förening stimulera till nya etableringar genom vårt kontaktnät.

Järnvägsnätet i sydöstra Sverige behöver kompletteras med en ny förbindelse mellan södra stambanan och Blekinge kustbana via Olofström. Denna felande länk i transportsystemet kallas Sydostlänken. Osby Näringsliv bevakar det fortsatta arbetet inför kommande infrastrukturplan.
Kontakt: Kansliet, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., tfn 0479-16110

B.8 Företagsklimat

Osby Näringsliv skall verka för ett gott företagsklimat genom samarbete med Osby kommun vad gäller service och bemötande i kontakter mellan kommun och näringsliv.
I syfte att stödja nya företagsidéer har vi i likhet med många andra kommuner genom ett samarbete med bl.a. Osby kommun och fastighetsägare infört ett koncept som kallas företagskuvös.
Kontakt: Lars Ericsson, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., 070-58 53 638

B.9 Detaljplaner

Att kommunen har en god framförhållning vad gäller detaljplaner dels för boende och dels för verksamheter är av yttersta vikt. Osby Näringsliv skall i nära dialog framföra synpunkter på aktuella planförslag.
Kontakt: Kansliet, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., tfn 0479-16110

B.10 Utbildning/kompetensutveckling

Skall våra medlemsföretag kunna komma i åtnjutande av EU-medel för kompetensutveckling anser vi att det krävs någon form av stöd- eller konsultfunktion vad gäller regelverk, ansökan, genomförande och redovisning.
Kontakt: Kansliet, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., tfn 0479-16110

C Information

C.1 osby.nu

All näringslivsrealterad information skall i största möjliga utsträckning samlas på vår hemsida www.osby.nu. En arbetsgrupp med representanter från Osby Näringsliv, Osby kommun och KalbyNet ansvarar för att hemsidan utvecklas i takt med tiden.
Kontakt: Kansliet, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., tfn 0479-16110

C.2 Allt om Osby

I varje utgåva har vi möjlighet att påverka innehållet på näringslivssidan. Ambitionen är att innehållet skall vara informativt, förmedla en positiv känsla för företagande samt synliggöra Osby Näringsliv´s verksamhet.
Kontakt: Kansliet, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., tfn 0479-16110

C.3 Nyhetsbrev

En gång per månad skall ett nyhetsbrev till våra medlemmar produceras med ett sammandrag av den viktigaste informationen. En stående punkt skall vara en kort rapport från senaste styrelsemötet.
Kontakt: Kansliet, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., tfn 0479-16110

C.4 ON-magasin

Under våren 2016 skall en ny utgåva av vårt ON-magasin produceras. Magasinet skall vara annonsfinansierat och på ett intresseväckande sätt marknadsföra vår kommuns entreprenörsanda.
Kontakt: Kansliet, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., tfn 0479-16110


Verksamhetsplanen antagen den 8 februari 2016

Osby Näringsliv
Styrelsen

Veckans lunch

Se utbudet av luncher i Osby kommun.

Välj ditt lunchställe här.

Osby Näringsliv, kansli

Telefontider: mån-fre 8-16
Besöksadress: Västra Storgatan 26
Postadress: Västra Storgatan 26,        283 31 Osby
Telefon: 0479-161 10
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.