Ordförande har ordet - november 2016

       Kickstart Osby

Osbyregionen har sedan länge en tradition av framgångsrika entreprenörer, vana vid att engagera sig, arbeta hårt för att nå sina mål och hellre fokusera på lösningar än på hinder. Denna tradition måste vi vårda och utveckla.

Osby kommun har tappat många platser i företagsrankingen. Detta är oroande eftersom de regioner som har framgångsrika företag också har välmående samhälle. Företagen finansierar dessutom direkt eller indirekt stora delar av vård, skola och omsorg. Samtidigt är företagen beroende av en väl fungerande kommun. Vi har alltså ett ömsesidigt beroende och ingen kan ensam vända utvecklingen. Vi måste göra det tillsammans. Det finns inga kvick fix utan det krävs en långsiktig plan och ett nära samarbete för att vända utvecklingen. Det gläder mig att Osby Näringsliv och Osby kommun är överens om detta och särskilt glad blev jag åt Marikas inledning där hon bl.a. sa ”Kommunen är helt beroende av att Ni företagare får de bästa möjligheterna i världen att bedriva er verksamhet”. Det bygger vi vidare på! Vi vill ju vara på ”samma spår och naturligt nära” för att knyta an till kommunens vision.

Den 23 november hade Osby Näringsliv, Företagarna och Osby Kommun en gemensam träff med ca 80 företagare, politiker och tjänstemän. Syftet var att lära känna varandra lite bättre och tillsammans göra en omstart på vårt samarbete. Under kvällen diskuterades i arbetsgrupperna många förslag på målsättningar och på hur vi kan förbättra näringslivsklimatet. Resultatet av diskussionerna håller som bäst på att sammanställas och ska efter bearbetning leda till en gemensam målsättning och en handlingsplan. Kvällen var ju bara en omstart och vi kommer därför att återkomma med dessa punkter under 2017.

Det finns såklart många detaljer i näringslivsklimatet som kan förbättras, men gemensamt för alla frågor är vikten av att kommunen och näringslivet har:

-    ett gemensamt mål att sträva efter
  ett stort engagemang från alla inblandade och en vilja att samarbeta
-    ett samarbete som är lösningsorienterat
-    en ömsesidig respekt och förståelse för varandras roller

Alltså inget som är unikt när man diskuterar samarbeten i allmänhet - bara självklarheter i alla framgångsrika samarbeten. Men om dessa punkter kan ligga till grund för fortsatta arbetet är jag övertygad om att vi kan förbättra näringslivsklimatet i kommunen.

Jag är glad att så många företag, politiker och tjänstemän ställde upp, delade med sig av sina synpunkter och jag tycker att kvällen blev precis så bra som jag hoppats på. Jag vill tacka alla som var där för ett gott jobb och ett särskilt tack till våra medarrangörer, Handelsbanken och Sparbanken Skåne för att de genom sponsring bidrog till kvällen samt till arbetsgruppen som förberett kvällen på ett föredömligt sätt.

Lars Ericsson
ordförande

lördag, 03 december 2016

Lämna en kommentar

Du kommenterar som gäst.

Kommunal upphandling

Aktuella upphandlingar i Osby kommun.

Se lista över pågående upphandlingar.

Veckans lunch

Se utbudet av luncher i Osby kommun.

Välj ditt lunchställe här.

Osby Näringsliv, kansli

Telefontider: mån-fre 8-16
Besöksadress: Forsgatan 3
Postadress: Forsgatan 3, 283 36 Osby
Telefon: 0479-161 10
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.